T +32(0)16 80 06 50
F +32(0)16 82 52 58
E-mail

Legal Terms - Cookies - Privacy

Deze website is eigendom van Unipart nv (ARD Benelux).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel

Unipart nv
Industriepark 33 - Soldatenplein Zone 2
B-3300 Tienen
België
Telefoon : +32 (0)16 820101
E-mail : info@ard.be
Ondernemingsnummer : BE0424742313

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Unipart (ARD Benelux) of rechthoudende derden.

Auteursrechten

De inhoud op deze pagina's, gemaakt door de beheerder van de website, is onderworpen aan de Belgische auteursrechtenwetgeving.
De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker.
Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé-, niet-commercieel gebruik.
Voor inhoud die niet door de beheerder van deze website werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen.
Wanneer u een inbreuk op het auteursrecht vaststelt, vragen we u om dit te melden.
Na kennisgeving van de inbreuk zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als beheerder van de website is Unipart verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website volgens de algemene wetten.
Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht.
Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk.
Na kennisgeving van toepasselijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons website bevat links naar externe websites van derden waarvan wij de inhoud niet beïnvloeden.
Unipart is niet aansprakelijk voor deze externe inhoud.
Na kennisgeving van overtredingen in een externe website, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Deze website gebruikt enkel functionele cookies.
Door het geven van uw toestemming voor het gebruik van deze functionele cookies zal u bepaalde gegevens of informatie niet telkens opnieuw moeten invullen en wordt het bezoek aan onze website gemakkelijker en klantvriendelijker gemaakt.
Zo worden bijvoorbeeld in de zoekgeschiedenis de laatste 10 bezochte wagens bewaard.
Deze cookies blijven bewaard op uw computer voor een lange tijd en helpen ons uw browser te identificeren, telkens wanneer u een volgende keer onze website bezoekt.
De meeste browsers accepteren cookies standaard.
U kan deze cookies uitzetten of verwijderen via uw browser maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Privacy Policy

Unipart (ARD Benelux) hecht belang aan uw privacy en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie.
Wanneer wij toch persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) van u verzamelen, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis.
Deze gegevens zullen dan ook nooit worden gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) steeds beveiligingsrisico's kan inhouden.
Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
U kan via de hogervermelde contactgegevens steeds verzoeken om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die verwerkt worden door Unipart (ARD Benelux), om deze aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.